II edycja Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. W. Orkana

Jesteś tu: » Strona główna » Biblioteka » II edycja Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. W. Orkana

II Edycja Powiatowego Konkursu im. Wł. Orkana w Bieżuniu

Regulamin


Organizator: Biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu.


Warunki konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla poetów – amatorów, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu żuromińskiego; którzy nie są członkami Związków Literatów Polskich ani Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.


2. Na konkurs należy nadesłać pod adres organizatora jeden zestaw wierszy (zawierający do 3 wierszy w kategorii wierszy lirycznych).Utwory nie powinny przekraczać 50 wersów, dotychczas niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach.


3. Każdy utwór należy opatrzyć godłem- słowem, umieszczonym w prawym górnym rogu kartki z wierszem, to samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze(Imię, nazwisko, adres, nr. telefonu, nota biograficzna). Oświadczenie o treści: Oświadczam, że jestem autorem, autorką wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były dotąd nagradzane i publikowane na innych konkursach.


4. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora czyli bibliotekę szkolną Liceum Ogólnokształcącego. Nie podlegają one zwrotowi, pozostają do dyspozycji organizatora.


5. Jury wyłoni laureatów wg 2 kategorii:

I kategoria- poeci szkół gimnazjalnych

II kategoria- poeci szkół ponadgimnazjalnych


6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora i Sponsorów.


7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  I Edycji konkursu odbędzie się w MGOKU w Bieżuniu w terminie ustalonym przez organizatora, do końca roku szkolnego.


8. Konkurs objęty jest patronatem pana Janusza Welenca Starosty Żuromińskiego  i pana Andrzeja Szymańskiego Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń


9. Autor nadsyłając pracę na konkurs, zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursowe oraz na publikację wierszy na stronie internetowej szkoły oraz w prasie lokalnej.


Prace należy przesyłać do 30 listopada 2014r. na adres:

Biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu

09-320, ul. Warszawska 4.Z dopiskiem Konkurs poetycki im. Wł. Orkana.

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 723930744.

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl